Barna våre

Omsorg i 100 år for barn, unge og familiar
Bok | Barna våre | Frelsesarmeen

Boka "Barna våre" fortel om Frelsesarmeens innsats for barn og unge gjennom 100 år,

frå slumsøstrenes første tiltak med barnekrybber og mødreheimar, fram til organisasjonens drift av barnehagar og barnevernsinstitusjonar i samarbeid med det offentlege i dag.
Boka er gitt ut på Frelsesarmeen Forlag i 2007.

Om Annlaug

Utdanning: Kunsthøgskolen i Bergen, linje for Illustrasjon og Grafisk design.
Medlem: NBK, Tegnerforbundet og Grafill.

Kontaktinformasjon finn du her

© 2019 - Annlaug Auestad, Verkstedet, Øvre Holmegate 11 4006 stavanger | Design & utvikling Sømme